خدمات متقابل پستی

براساس قرارداد همکاری منعقده شرکت خدمات بارهوایی راه آسمان آبی با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران علاوه بر امکان پذیرش بار در دفاتر پستی، امکان استفاده از شبکه توزیع مویرگی پست در سراسر کشور فراهم می باشد.