شرایط و ضوابط خدمات کوریر شرکت راه آسمان آبی

 الف) تعریف خدمات کوریر:عبارتست از حمل و نقل سریع هر نوع اسناد و مدارک، نمونه کالای تجاری، کالای شخصی و بسته هایی که با اعلام محتوی طبق مقررات عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، گمرک و شرایط و ضوابط اعلام شده شرکت های خدمات بارهوایی طبق یک بارنامه مشخص انجام می گیرد.

 

ب) انواع بارهای قابل ارسال:

 Documents - پاکات حاوی اسناد، اوراق و انواع مدارک که فاقد ارزش ذاتی هستند. حداکثر وزن اسناد و مدارک قابل پذیرش 5 کیلوگرم می باشد.

 None documents – هر نوع اقلام غیر از اسناد و مدارک شامل نمونه های تجاری، کالاها و بسته هایی که با اعلام محتوی و ارائه مدارک لازم برای حمل و نقل، ترخیص و تحویل به گیرندگان پذیرش می شوند. حداکثر وزن قابل پذیرش برای این اقلام 50 کیلو گرم می باشد.

 

ج) مقررات عمومی

 دامنه: این مقررات برای تمامی خدمات شرکت راه آسمانی آبی بکار برده می شود. مشتری با امضای بارنامه موافقت خود را با این مقررات اعلام خواهد نمود. این مقررات در نبود هرگونه قرارداد یا توافق امضا شده از طرف مدیران شرکت معتبر خواهد بود. هیچکدام از کارکنان شرکت اختیار جایگزین کردن یا نادیده گرفتن این مقررات را ندارند.

الزامات:از زمان پرداخت هزینه های ارسال توسط مشتری، شرکت مسئولیت هماهنگی برای ارسال بار به مقصد مورد نظر مشتری را خواهد پذیرفت. اختیار انتخاب مسیر، رویه ها و شرکت های حمل کننده براساس روش های حمل و نقل، انبار و پردازش بسته ها برای شرکت محفوظ خواهد بود.

محدودیت خدمات:

شرکت حق عدم پذیرش هر نوع پاکات و بسته از اشخاص حقیقی و حقوقی را مبتنی برملاحظات احتیاطی خود محفوظ می داند.

شرکت حق عدم ارسال هر نوع پاکت و بسته را در هر زمان بعد از پذیرش که تشخیص دهد باعث تاخیر یا آسیب رساندن به سایر بارها، تجهیزات یا پرسنل شرکت می گردد یا حمل و نقل آن براساس قانون ممنوع بوده و یا نقض در مقررات موجود تلقی شود برای خود محفوظ می داند.

شرکت حق بازنمودن و بازرسی هر پاکت و بسته ارسال شده توسط مشتری را به منظور اطمینان از تطابق با استانداردها و مقررات گمرکی کشور مقصد برای خود محفوظ می داند. شرکت امکان پذیر بودن ارسال و تحویل یک بسته خاص بدون تخلف در قوانین کشورهای دیگر را تضمین نمی کند.

حدود مسئولیت:

تا زمانی که یک بار در کنترل و حفاظت شرکت باشد مسئولیت آن را می پذیرد، لیکن بروز هرکونه مفقودی یا خسارت در زمان حمل مجدد بار خارج از کنترل و حفاظت شرکت را برعهده نخواهد گرفت. شرکت در ارتباط با بارهای بدون اعلام ارزش اظهار شده (NVD) خسارتی پرداخت نخواهدکرد.

در صورت بهادار بودن محموله مشتری می بایست قبل از صدور بارنامه نسبت به بیمه نمودن آن اقدام نماید.

مسئولیت شرکت تنها به مفقودی و آسیب دیدگی بسته ها محدود بوده و سایر انواع خسارت ها از این قاعده مستثنی هستند، (خسارات ناشی از بهره، سود و درآمد آینده یک کسب و کار شامل این قاعده نمی شوند) خواه این خسارات به صورتی خاص یا غیرمستقیم وارد شود یا حتی اگر ریسک ارسال بسته قبل یا بعد از پذیرش آن به اطلاع شرکت رسانده شده باشد.

موارد عدم مسئولیت:

شرکت راه آسمان آبی به دلایل زیر هیچگونه مسئولیتی در ارتباط با مفقودی، آسیب دیدگی، تاخیر در توزیع، تحویل اشتباه یا عدم تحویل ناشی از غفلت خود را نخواهد پذیرفت:

دلیل قانونی، به صورت پیش فرض یا با حذف فرستنده یا هر شخص دیگری که ادعایی نسبت به بسته دارد.

ماهیت بسته، هرگونه ضایعه، ویژگی یا فساد ذاتی آن

تخطی فرستنده از شرایط و ضوابط بیان شده شرکت، اما نه محدود به بسته بندی ناقص و ناکافی، ایمنی، علامت گذاری و آدرس نویسی، عدم تشریح محتوی بسته، اشتباه در مطالعه مقررات مربوط به ممنوعات که توسط نمایندگی های شرکت اظهار شده است.

حوادث غیر مترقبه، مخاطرات جوی، خطر دشمن، اقدام قانونی دولت، گمرک یا سایر ادارات دولتی، شورش، اعتصاب و یا دیگر اختلافات محلی، شواهد بروز جنگ، شرایط آب و هوا، درجه حرارت و یا تغییرات جوی، مشکلات مکانیکی یا تاخیرات هواپیمایی که برای حمل و نقل بار به کار گرفته می شود یا هر گونه اتفاق خارج از کنترل شرکت.

اقدامات یا عدم ارائه هر سرویس پستی، ارسال کننده ها (فورواردر) یا هرنهادی که بسته پذیرش شده توسط شرکت برای حمل و نقل بدون توجه به اینکه فرستنده درخواست یا آگاهی از الزامات تحویل این بخش ثالث داشته باشد.

صدمات الکتریکی یا مغناطیسی، خراش یا سایر آسیب دیدگی های تصاویر الکترونیکی یا فتوگرافی یا ضبط شده به هر شکل، یا آسیب دیده به دلیل حشرات موذی

مادامی که شرکت راه آسمان آبی نهایت تلاش خود را برای تحویل سریع بسته های مشتریان مبتنی بر یک برنامه منظم زمانبندی انجام می دهد، هیچ مسئولیتی در قبال تاخیر در جمع آوری، حمل و نقل و تحویل بسته ها بدون توجه به دلیل آن نخواهد پذیرفت.

موارد غیر قابل پذیرش (ممنوعات)

الف) شرکت راه آسمان آبی به صورت منظم مشتریان را از اقلامی که قابل حمل و نقل نیستند آگاه خواهد نمود. این وظیفه مشتری است که محتوی بسته خود را به صورت صحیح بر روی بارنامه قید نماید، تا اطمینان حاصل شود که اقلام مورد نظر جزو ممنوعات حمل و نقل نباشند.

 

ب) شرکت راه آسمان آبی از پذیرش اقلام زیر برای حمل معذور است:

 هر آن چیزی که حمل و نقل آن از/به کشورها، ایالات و حکومت های محلی به موجب قوانین و مقررات ممنوع شده است. اسلحه، اقلام غیراخلاقی و مستهجن، حواله پول، شمش طلا، ارز، چک مسافری، آثار هنری، تمبر، کربن صنعتی و الماس، عتیقه جات، جواهرات، اقلام خطرناک و یا قابل احتراق، گیاهان، فلزات گرانبها، چک نقد، حیوانات، سنگ های قیمتی.

 

ج) هنگام تسلیم یک بار (به شرح فوق) به شرکت، یا عدم تشریح یا اعلام ارزش واقعی بار با اهداف گمرکی، عمدی یا به هر دلیل دیگر، مشتری تاوان هر نوع ادعای خسارت، جریمه و هزینه های وارده به شرکت در این ارتباط را برعهده خواهد داشت و شرکت حق نپذیرفتن مسئولیت و رها کردن چنین باری به هر آژانس یا پرسنل صاحب ادعای هر کشور را خواهد داشت. به محض اینکه شرکت آگاهی یافت که این اقلام شرایط وارد بر شرکت را نقض کرده هیچگونه حقوق محفوظ شده برای آن، بدون تحمیل هر مسئولیتی به مشتری، اعمال نخواهد شد.

 

بسته بندی

مسئولیت بسته بندی اسناد و کالاها برای حمل و نقل تنها بر عهده مشتری است که شامل قرار دادن آنها در کارتن (لفاف) مناسب عرضه شده از طرف مشتری به شرکت است. شرکت مسئولیتی در قبال مفقودی یا آسیب دیدگی بسته به دلیل بسته بندی ناکافی و نامناسب ندارد. نوشتن و ارائه آدرس کافی بر روی بسته ها (اعم از اسناد، کالا و هر گونه بار ) به منظور تحویل اثربخش آن تنها بر عهده مشتری است. شرکت مسئولیتی در مورد تاخیر در ارسال یا تحویل بسته به دلیل اشتباه مشتری و عدم رعایت الزامات مربوطه ندارد.

 

قصور فرستنده

مشتری مسئول بروز هرگونه مفقودی، خسارت یا زیان ناشی از عدم رعایت مقررات و الزامات مطرح شده در این توافق به عنوان نتیجه کوتاهی می باشد.

 

تعرفه خدمات

تعرفه خدمات ارائه شده بوسیله شرکت راه آسمان آبی، شامل هزینه های فرودگاه، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق، تعرفه، سپرده و سایر هزینه های تحمیل شده مرتبط با حمل کالای مشتری می باشد. مشتری باید تائیدیه خود را مبنی بر مسئولیت گیرنده در ارتباط با پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی مرتبط با کالای حمل شده بر روی فضای در نظر گرفته شده روی بارنامه اظهار نماید. شرکت هیچگونه مسئولیتی درقبال جرائم تحمیل شده یا مفقودی و خسارت اسناد و کالای مشتری که بوسیله گمرک یا هر مرجع مشابه دیگر توقیف می شود نخواهد داشت و مشتری جبران خسارت ناشی از این جرائم و زیان ها را برعهده خواهد داشت.

 

مالکیت

شرکت راه آسمان آبی تنها حمل اسناد و کالاهایی را می پذیرد که در تملک مشتری بوده و مشتری بتواند گواهی داشتن جواز ارسال آن را نه تنها از طرف خود بلکه از طرف آژانس یا تمام اشخاصی که ممکن است بعد از آن حقی نسبت به اسناد و کالای مربوطه داشته باشند، ارائه دهد. براین اساس مشتری مسئول جبران هرگونه خسارت یا سایر هزینه های ناشی از نقض این گواهی علیه شرکت خواهد بود.

 

ادعاها و شکایات

هرگونه ادعا یا شکایت باید به صورت کتبی ظرف 60 روز از تاریخ پذیرش بسته به نزدیکترین دفتر یا شعبه شرکت راه آسمان آبی ارائه گردد.

 

 

بیمه بسته ها

شرکت راه آسمان آبی می تواند خدمات بیمه یا پوشش بیمه ای حمل کننده را بر مبنای ارزش واقعی بسته ها در ارتباط با فقدان و یا خسارات وارده به بسته ها ارائه دهد. این امر باید از طرف مشتری در قسمت مشخص شده در بارنامه درج و یا در سامانه های نرم افزاری شرکت ثبت و هزینه مربوطه پرداخت گردد. این بیمه هزینه های غیر مستقیم ناشی از مفقودی یا آسیب دیدگی بسته ها و زیان ناشی از تاخیر در تحویل بار را شامل نمی شود.

 

 مفاد مندرج شرایط و ضوابط حاضر غیر قابل مذاکره بوده و همه خدمات اشاره شده در پشت بارنامه نسخه مشتری را در برمی گیرد. با امضای بارنامه فرستنده می پذیرد که شرایط و ضوابط فوق را خوانده و موافقت می نماید که شرکت مسئولیتی در ارتباط با خسارات تصادفی یا تبعی ناشی از حمل در اینخصوص نخواهد داشت. شرکت تمامی تضامین اظهار یا اذعان شده در ارتباط با حمل بسته را رد خواهد کرد.

 

مطالب اخیر
ویزای تحصیلی و توریستی کانادا
اخذ ویزای دانش آموزی و دانشجویی از بهترین مدارس و دانشگاه های کانادا- اخذ ویزای توریسی برای شرکت در نمایشگاه ها و کنفرانس های علمیادامه مطلب ...
راه اندازی شبکه حمل و توزیع بار زمینی
خدمات بار (هوایی/ زمینی) راه آسمان آبی برای ارسال بار به سراسر کشور راه اندازی شد.ادامه مطلب ...
شبکه های چند منظوره
امروزه شبکه های لجستیک با بخش­های مختلف خدماتی (نظیر سلامت، فرهنگ، موارد خوراکی و …) همزیستی مجزایی دارند، به عنوان مثال یک کامیون یخچال­دار حمل کالاهای علوم زیستی معمولاً برای حمل و نقل سبزیجات به اشتراک گذاشته نمی شود، اگر چه هر دو نیاز به خدمات «زنجیره سرد» دارند.ادامه مطلب ...