خدمات لجستیک راه آسمان آبی در سه بخش ارائه می گردد:

صادرات - دریافت محمولات صادراتی و نمونه تجاری از درب محل مورد نظر مشتری، ارسال به سراسر نقاط دنیا توسط تمامی خطوط هوایی بین المللی، ترخیص و تحویل در آدرس مورد نظر در کشور مقصد
واردات - دریافت محمولات وارداتی از تمامی نقاط دنیا در قالب سرویس ( EXW دریافت از آدرس فرستنده)، حمل، ترخیص و تحویل در آدرس مورد نظر در سراسر ایران
بار مسافری (Freight)- اضافه بار همراه مسافر، اثاثیه منزل، مبلمان، لوازم زینتی و ... توسط کادر مجرب شرکت مطابق استانداردهای بین المللی بسته بندی، ارسال و در نشانی مشتری در کشور مقصد تحویل داده می شود.