راه اندازی شیفت شبانه پذیرش بار

براساس هماهنگی های به عمل آمده بخش پذیرش دفتر مرکزی شرکت خدمات بار هوایی راه آسمان آبی تا ساعت ۹ هر شب آماده ارائه سرویس به مشتریان محترم می باشد. اطلاعات بیشتر از طریق کانال تلگرام شرکت در دسترس خواهد بود (www.telegram.me/BSWaircargo). 

1397/04/21